Nabídka
Kondiční jízdy
Ceník
Časté dotazy
Přihláška
Kontakt

no pycckn
Kurz k získání ŘP skupiny B
Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel nebo jízdních souprav (např. vozidlo s přívěsem) o celkové hmotnosti do 3500 kg, s nejvýše 9 místy k sezení včetně řidiče. Neopravňuje k řízení motocyklů.

V naší autoškole provádíme kurzy pro získání řidičského oprávnění sk. B v několika variantách:

 
Standardní individuální kurz
Kurzy pro cizince
Expresní kurz
 
Standardní individuální kurz má dvě základní složky: teoretickou výuku a praktický výcvik.

Teoretická výuka zahrnuje podle zákona celkem 11 vyučovacích hodin. U individuálních kurzů jde o přednášky a konzultace. V hodinách teorie se Vám v potřebné míře dostane vysvětlení všech problémů a záhad souvisejících s předpisy o provozu vozidel na silnicích, ovládáním a údržbou vozidla, zásadami bezpečné jízdy, zásadami první pomoci atd. Hodiny teorie probíhají v předem stanovených termínech. V případě potřeby si však lze termíny konzultací dohodnout podle vlastních možností.

Během praktického výcviku absolvujete v autoškole celkem 28 vyučovacích hodin jízd. Výcvik je diferencován dle obtížnosti: začínáme na autocvičišti, kde získáte první zkušenosti za volantem, a teprve po zvládnutí základních úkonů vyjíždíme do provozu. První cesty povedou za Prahu nebo do ulic s minimálním provozem, postupně přidáváme na obtížnosti tak, abyste při ukončení kurzu byli schopni samostatné bezpečné jízdy i v městském provozu. V případě potřeby je možné základní počet hodin jízd rozšířit.

Délka kurzu není pevně stanovena, v praxi je rozumné počítat s přibližně 8 až 12 týdny. Tato doba je však velmi proměnlivá v závislosti na časových možnostech klienta i jeho šikovnosti.

   
Cena: 10 800 Kč
Cena pro studenty:   10 200 Kč
Ceny kurzů zahrnují kompletní výuku i výcvik včetně provedení závěrečných zkoušek mimo opravných. Kurzovné je možno hradit ve splátkách bez navýšení ceny. Ceny neobsahují správní poplatek za vykonání zkoušky (viz. ceník).
Kurzy pro cizince

Současná legislativa umožňuje získat v České republice řidičské oprávnění bez problémů všem cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR. V případě dostatečné znalosti češtiny mohou absolvovat kurz stejnou formou jako občané ČR. V případě nedostatečné znalosti českého jazyka je možné absolvovat celý kurz v cizím jazyce. Zkoušky probíhají za asistence úředního překladatele. V naší autoškole zajišťujeme tradičně velmi kvalitní kurzy ve francouzštině a v ruštině.

Cena (FJ, RJ): 14 500,- Kč

Cena zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně provedení závěrečných zkoušek mimo opravných. Neobsahuje odměnu překladatele při zkouškách. a správní poplatek za vykonání zkoušky (viz. ceník).

Expresní kurz

Pro zájemce, kteří potřebují získat řidičský průkaz rychleji, nabízíme možnost absolvování expresního kurzu. Výuka a výcvik v tomto kurzu jsou velmi intenzívní a probíhají téměř denně, včetně sobot a nedělí. Vzhledem ke své náročnosti předpokládá absolvování expresního kurzu velkou osobní zainteresovanost ze strany klienta.

Délka expresního výcviku je minimálně 18 dnů. Tato lhůta vyplývá ze zákonných možností absolvování výcviku a nezbytných adimistrativních lhůt. V praxi se pohybuje kolem 3 - 4 týdnů včetně vykonání zkoušek.

Cena: 14 500,- Kč

Cena zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně provedení závěrečných zkoušek mimo opravných. Neobsahuje správní poplatek za vykonání zkoušky (viz ceník).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

© 2006 - 2017 Autoškola - d
nabídka I ceník I stručně I přihláška I kontakt I faq I tisk I home I no pycckn

 

 

 

 Stručně
Časté dotazy
Kondiční jízdy
Verze pro tisk
 
Autoškola - d
Jiří Dovrtěl
Antonína Čermáka 6 (budova ZŠ)
Praha 6 - Bubeneč
603 236 334
autoskola@autoskola-d.cz