Nabídka
Kondiční jízdy
Ceník
Časté dotazy
Přihláška
Kontakt

no pycckn
Kurz k získání ŘP skupiny B
Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel nebo jízdních souprav (např. vozidlo s přívěsem) o celkové hmotnosti do 3500 kg, s nejvýše 9 místy k sezení včetně řidiče. Neopravňuje k řízení motocyklů.

V naší autoškole provádíme kurzy pro získání řidičského oprávnění sk. B v několika variantách:

 
Standardní individuální kurz
Kurzy pro cizince
Expresní kurz
 
Standardní individuální kurz má dvě základní složky: teoretickou výuku a praktický výcvik.

Teoretická výuka zahrnuje podle zákona celkem 11 vyučovacích hodin. U individuálních kurzů jde o přednášky a konzultace. V hodinách teorie se Vám v potřebné míře dostane vysvětlení všech problémů a záhad souvisejících s předpisy o provozu vozidel na silnicích, ovládáním a údržbou vozidla, zásadami bezpečné jízdy, zásadami první pomoci atd. Hodiny teorie probíhají v předem stanovených termínech. V případě potřeby si však lze termíny konzultací dohodnout podle vlastních možností.

Během praktického výcviku absolvujete v autoškole celkem 28 vyučovacích hodin jízd. Výcvik je diferencován dle obtížnosti: začínáme na autocvičišti, kde získáte první zkušenosti za volantem, a teprve po zvládnutí základních úkonů vyjíždíme do provozu. První cesty povedou za Prahu nebo do ulic s minimálním provozem, postupně přidáváme na obtížnosti tak, abyste při ukončení kurzu byli schopni samostatné bezpečné jízdy i v městském provozu. V případě potřeby je možné základní počet hodin jízd rozšířit.

Délka kurzu není pevně stanovena, v praxi je rozumné počítat s přibližně 10 až 12 týdny. Tato doba je však velmi proměnlivá v závislosti na časových možnostech klienta i naší vytíženosti.

   
Cena: 15 000 Kč
Cena pro studenty:   14 000 Kč
Ceny kurzů zahrnují kompletní výuku i výcvik včetně provedení závěrečných zkoušek mimo opravných. Kurzovné je možno hradit ve splátkách bez navýšení ceny.
Kurzy pro cizince

Současná legislativa umožňuje získat v České republice řidičské oprávnění bez problémů všem cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR. V případě dostatečné znalosti češtiny mohou absolvovat kurz stejnou formou jako občané ČR. V případě nedostatečné znalosti českého jazyka je možné absolvovat celý kurz v cizím jazyce. Zkoušky probíhají za asistence úředního překladatele. V naší autoškole zajišťujeme tradičně velmi kvalitní kurzy ve francouzštině a v ruštině.

Cena (FJ, RJ): 20 000,- Kč

Cena zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně provedení závěrečných zkoušek mimo opravných. Neobsahuje odměnu překladatele při zkouškách.

Expresní kurz

Pro zájemce, kteří potřebují získat řidičský průkaz rychleji, nabízíme možnost absolvování expresního kurzu. Výuka a výcvik v tomto kurzu jsou velmi intenzívní a probíhají téměř denně, často včetně sobot a nedělí. Vzhledem ke své náročnosti předpokládá absolvování expresního kurzu velkou osobní zainteresovanost ze strany klienta.

Délka expresního výcviku je minimálně 18 dnů. Tato lhůta vyplývá ze zákonných možností absolvování výcviku a nezbytných adimistrativních lhůt. V praxi se pohybuje kolem 3 - 4 týdnů.

Cena: 19 000,- Kč

Cena zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně provedení závěrečných zkoušek mimo opravných.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

© 2006 - 2019 Autoškola - d
nabídka I ceník I stručně I přihláška I kontakt I faq I tisk I home I no pycckn

 

 

 

 Stručně
Časté dotazy
Kondiční jízdy
Verze pro tisk
 
Autoškola - d
Jiří Dovrtěl
Antonína Čermáka 6 (budova ZŠ)
Praha 6 - Bubeneč
603 236 334
autoskola@autoskola-d.cz