Nabídka
Kondiční jízdy
Ceník
Časté dotazy
Přihláška
Kontakt

no pycckn
Odpovědi na nejčastější otázky
Zde se pokoušíme odpovědět na nejčastější otázky, se kterými se u našich klientů setkáváme. Případné další dotazy Vám velmi rádi zodpovíme telefonicky, e-mailem či při osobní návštěvě naší kanceláře a učebny v Praze – Bubenči.
Kdy je možné kurz zahájit?
Jaké pomůcky budu potřebovat k absolvování autoškoly?
Musím na trenažér?
Kdy probíhá výuka teorie a jízdy?
Kde začínají a končí hodiny jízd? Kde jízdy probíhají?
Na jakých vozidlech se jezdí?
Jak probíhají zkoušky? Jsou těžké?
Kdy a jak budu hradit kurzovné?
Jak je to s odpovědností za případné škody, které se při výcviku mohou stát?
Jaká je věková hranice pro vstup do autoškoly a získání řidičáku?
Podle jakých pravidel autoškoly fungují?
Kdy je možné kurz zahájit?

Vzhledem k individuální formě veškerých kurzů pořádaných naší autoškolou je možné se k výcviku přihlásit prakticky kdykoliv. Kurzy běžně zahajujeme i pro jednotlivé klienty.


Jaká je věková hranice pro vstup do autoškoly a získání řidičáku?

Žadatel o řidičské oprávnění skupiny B, které lze získat v naší autoškole, musí ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhnout věku 18 let. Zahájit kurz však může již před dosažením příslušné věkové hranice. Rozumný minimální věk k přihlášení do autoškoly je asi 4 měsíce před 18. narozeninami.


Jaké pomůcky budu potřebovat k absolvování autoškoly?

Pro absolvování autoškoly Vám bude stačit jakákoli učebnice pro autoškoly vydaná v posledních cca 3 letech. V naší autoškole je možné si kvalitní, ověřené učebnice zdarma zapůjčit.


Musím na trenažér?

Výcvik na trenažérech již není povinný; lze jím pouze nahradit část výcviku v autě. Podle našich zkušeností však představuje výcvik přímo v automobilu, a to již od úplných začátků, pro žáka mnohem větší přínos. V naší autoškole proto trenažéry nepoužíváme.


Kdy probíhá výuka teorie a jízdy?

Naše autoškola bývá v provozu každý všední den a dle potřeby a možností i o víkendech zpravidla od 8 do 20 hodin. Jednotlivé hodiny výuky či výcviku či jen informativní schůzku si lze dohodnout na jakýkoli termín v tomto rozmezí.


Kde začínají a končí hodiny jízd? Kde jízdy probíhají?

Hodiny praktického výcviku zpravidla začínáme a ukončujeme u stanic metra "A" Dejvická či Hradčanská nebo před učebnou autoškoly v Bubenči. Po dohodě se žákem je však možno přistavit vozidlo k výcviku na jiné místo. V průběhu výcviku se každý seznámí s nejrůznějšími druhy provozu. Po získání počátečních zkušeností zajíždíme i do centra města, vyzkoušíte si jízdu po dálnici, parkování atd. Závěr výcviku samozřejmě patří detailnímu seznámení s prostředím, ve kterém se bude konat závěrečná zkouška.


Na jakých vozidlech se jezdí?

V současné době v naší autoškole používáme vozidla Škoda Octavia a Yeti


Jak probíhají zkoušky? Jsou těžké?

Po ukončení kurzu přistoupíte k závěrečné zkoušce, která se skládá ze dvou částí - zkoušky z pravidel a praktické jízdy.

Nejprve absolvujete písemný test z pravidel silničního provozu. S uspořádáním zkušebních testů se dokonale seznámíte již při přípravě v naší autoškole. Cizinci, kteří absolvovali výuku v cizím jazyce, budou zkoušku z pravidel skládat za asistence úředního překladatele.Tato zkouška probíhá ve zkušební místnosti Magistrátu hl. m. Prahy v Praze 10 - Vršovicích. Tato praxe je společná pro všechny pražské autoškoly. Před zkouškou u nás získáte detailní informace o místě a čase jejího konání, na zkoušku samotnou vás bude provázet pracovník naší autoškoly.

Zkouška praktické jízdy probíhá v autoškole. Pro zkoušky z jízdy využíváme naši druhou učebnu, která se nachází v ulici Navigátorů. Jízda se pak odehrává v jejím okolí, tzn. na periferii města. Zkouška z praktické jízdy probíhá ve stejném vozidle jako výcvik. Při zkoušce je potřeba předvést samostatnou a bezpečnou jízdu bez dopravních přestupků, což je přesně to, na co je každý žák připravován po celou dobu výcviku. Při zkoušce Vás tedy nebude čekat nic nového a není proto potřeba mít jakékoli obavy.

Po úspěšném absolvování obou částí závěrečné zkoušky Vám řidičský průkaz vystaví kterýkoli úřad registru řidičů v ČR, v Praze nejjednoduššeji Magistrát hl. m. Prahy.


Kdy a jak budu hradit kurzovné?

Kurzovné je možné uhradit najednou nebo rozloženě do splátek. V případě splátek se výše první zálohy pohybuje od 3000,- Kč. Rozložení dalších plateb je libovolné v průběhu kurzu a bývá dohodnuto individuálně. Celková cena není navyšována.

Kurzovné, případně první záloha, pokud platba probíhá ve splátkách, bývá hrazeno zpravidla v hotovosti při podání přihlášky nebo při zahajovací hodině. Platbu je možné uhradit i bezhotovostním převodem.


Jak je to s odpovědností za případné škody, které se při výcviku mohou stát?

V naší autoškole žák nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou nastat v souvislosti s jeho výcvikem. Prostory autoškoly i cvičná vozidla jsou jsou pojištěna proti všem běžným rizikům.


Podle jakých pravidel autoškoly fungují?

Činnost autoškol je upravena zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Mimo to se autoškoly samozřejmě řídí běžnými zákonnými normami jako jakýkoli jiný podnikatelský subjekt.

 

© 2006 - 2022 Autoškola - d
nabídka I ceník I stručně I přihláška I kontakt I faq I tisk I home I no pycckn

 

 

 

 Stručně
Časté dotazy
Kondiční jízdy
Verze pro tisk
 
Autoškola - d
Jiří Dovrtěl
Antonína Čermáka 6 (budova ZŠ)
Praha 6 - Bubeneč
603 236 334
autoskola@autoskola-d.cz